lauantaina, marraskuuta 15, 2003

Pykäläviidakossa
KHO on antanut päätöksensä Töölönlahden VR:n makasiineja koskevassa valitusasiassa. 24.5.1996 alkanut prosessi on monien valitusten, lausuntojen ja päätösten osalta edennyt kohti lopullista tuomiota, vaikka asemakaavavalituksen käsittely vie KHO:ssa vielä kuukausia. Päätös on Pro Töölönlahti ry:n ja muiden suojelupäätöstä ajaneiden yhdistysten kannalta valitettava. Vuosien varrella mielipideilmasto on kehittynyt suosiollisemmaksi säilyttämiselle, mikä ilmenee esim. Museoviraston lausunnoista.

Helsingin kaupunki saa moitteet kaavoitusmenettelystä: "Ympäristöministeriö on vuonna 1998 Helsingin kaupunginhallitukselle lähettämissään kirjeissä kiinnittänyt kaupungin huomiota siihen, että kaavoitusmenettelyn tulee tapahtua kansalaisten ja kaupungin välisen riittävän vuorovaikutuksen pohjalta ja oikea-aikaisesti suhteessa hankkeen toteutumiseen liittyvien muiden päätösten kanssa. Lisäksi on todettu, että kaavakäsittely mahdollistaa tarvittavan arvo- ja intressivertailun rakennussuojelunäkökohtien ja uudisrakentamisen välillä. Ministeriö on kirjeessään 11.1.2002 kaupunginhallitukselle todennut, että tavaramakasiinien säilymisen turvaavan kaavavaihtoehdon puuttuminen on vaikeuttanut merkittävästi suojelumahdollisuuksien arvioimiseksi tarpeellista arvo- ja intressivertailua. Menettely ei tästä syystä myöskään edusta sellaista vuorovaikutteista suunnittelua, jota ministeriö on kirjeessään 29.4.1998 toivonut."

Oliko kaavoitusprosessin tarkoituksena vain järjestää tontti musiikkitalolle?
Korkein hallinto-oikeus / Päätöksiä

Ei kommentteja: