tiistaina, marraskuuta 18, 2003

Yliopistokirjastojen resurssit ja niiden tavoitettavuus Tietokartaksi
Hankkeen tavoite: "Tietokartassa kirjastojen tarjoamat aineistot hahmottuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka koostuu painetuista kokoelmista, lisensioidusta aineistosta, digitoidusta aineistosta, digitaalisista opintoaineistoista ja valikoidusta vapaasta verkkoaineistosta. Aineistot nähdään kansallisena resurssina, joka on joustavasti tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä. Tietokartta hyödyttää kirjastojen asiakkaita helpottamalla aineistojen löytyvyyttä. Aihealakohtainen ryhmittely ja hakujärjestelmä auttavat tiedontarvitsijaa löytämään ne oman tiedontarpeensa kannalta keskeiset tietoresurssit ja -aineistot, joihin tiedonhaku kannattaa kohdentaa. Tietokartta tukee kokoelmien valtakunnallista yhteiskäyttöä."
Tietokarttahanke

Ei kommentteja: