lauantaina, tammikuuta 31, 2004

Uusi mittari
VTT:n kehittämä uusi barometri teknologisen kehityksen mittaamiseksi julkistettiin eilen. Barometri koostuu 12 mittarista, joilla teknogian tilaa mitataan. Vertailtavia maita ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Japani, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Yhdysvallat.

Matkalla kohti tietämysyhteiskuntaa: barometrin mittaustulokset antavat kuvan siirtymävaiheesta ja siitä, miten pitkällä ollaan tavoitteeseen pääsemisessä.
"Teknologiabarometri perustuu yhteiskunnan kehitystä kuvaaviin malleihin, joissa kehitys nähdään siirtymisenä informaatioyhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskuntaan."

"Tietämysyhteiskunta on kehittyneempi muoto sekä informaatio- että tietoyhteiskunnasta. Innovaatiot, teknologinen kehitys, talouden uudistuminen, avoimuus uusille ideoille sekä niiden aktiivinen hyödyntäminen ovat oleellinen osa tietämysyhteiskunnan arvomaailmaa ja kulttuuria."

VTT uutisessa alaotsikkona on Suomi jää maakohtaisessa vertailussa tietoyhteiskunnan alkutuottajaksi, sillä tieto- ja tietämysyhteiskuntaa kuvaavilla mittareilla mitattuna Suomi on vertailumaihin nähden keskitasoa tai huompi.
VTT - Uutinen

Erilaisissa kilpailukykyvertailuissa ym. saavutettu hyvä sijoitus on voinut antaa liian hyvän kuvan teknistieteellisestä tilanteestamme. Hyvä, että ovat havainneet mittareiden puutteet ja kehittäneet oman barometrin yhteiskunnan kehitystä seuraamaan.

Ei kommentteja: